Translate

Hviletidsregel for Singlehanded

Deltagere i Singlehanded SR, har ret til maksimalt 4 timers sammenhængende pitstop pr. sejlet 24 timer (inkl. hviletiden), hvor båden skal ligge stille enten ved anker, DS turbøje eller kaj.
Den sammenlagte hviletid vil blive trukket fra den totale sejltid.
Det er tilladt at bruge motor ved anløb og afgang af/fra havn, ankerplads eller turbøje fra 100m..
Opankrings- og fortsættelsestid, samt position skal noteres i logbogen.
Der skal sættes ankerkugle eller ankerlys ved opankring og det må ikke foregå i kysttrafikområder eller andre trafikerede områder.
Det anbefales at bruge ankervagt, hvis det findes i GPS’en.

Det vil blive kontrolleret via Trac-Trac, at tiden er overholdt.
Bortkommen Trac-Trac vil blive betragtet som overskridelse af Sejladsbestemmelserne.

Kontakt løbsledelsen på +45 26548494 med jævne mellemrum, når situationen tillader.