Leveret af Google OversætOversæt

Racing

Sejlbåde med målebrev/klassebevis For dem der vil sejle Race

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter DH(GPH), SRC eller ORCi(GPH)

Cruising

Sejlbåde uden målebrev For dem der vil opleve turen

Sejler efter Søvejsregelrne

Får tildelt et LYS-tal

Twohanded

Sejlbåde med 2 mand ombord. For dem der vil prøve kræfter

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Singlehanded

Sejlbåde med kun 1 mand ombord. For dem der vil prøve det ekstreme

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Flerskrogsbåde

Sejlbåde med mere end 1 skrog.

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter Texel eller SRC(LYS)

Racing - Ungdom

Sejlbåde med unge under 25 år der vil sejle Race

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter DH(GPH)

 
Covid-19 kommer også til at påvirke de kapsejladser som sejlklubben afholder. Der er allerede en del kapsejladser i andre klubber, som er blevet aflyst. Vi vil dog gerne understrege at der bliver arbejdet hårdt på at kunne afholde Sjælland Rundt og de andre kapsejladser. Det skal være under forsvarlige forhold for både deltagere og frivillige. Vi er i tæt dialog med Dansk Sejlunion om situationen og melder snart noget ud om Sjælland Rundt.

Det korte af det lange er at alle tilmeldte kan få deres penge tilbage, hvis kapsejladsen bliver aflyst eller hvis de selv vælger at trække sig i sidste øjeblik. Derfor kan alle tilmelde sig med ro i sindet.
 
 

Tilmelding

Seneste nyt

Seneste info til sejlerne