Leveret af Google OversætOversæt

Racing

Sejlbåde med målebrev/klassebevis For dem der vil sejle Race

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter DH(GPH), SRC eller ORCi(GPH)

Cruising

Sejlbåde uden målebrev For dem der vil opleve turen

Sejler efter Søvejsregelrne

Får tildelt et LYS-tal

Twohanded

Sejlbåde med 2 mand ombord. For dem der vil prøve kræfter

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Singlehanded

Sejlbåde med kun 1 mand ombord. For dem der vil prøve det ekstreme

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Flerskrogsbåde

Sejlbåde med mere end 1 skrog.

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter Texel eller SRC(LYS)

Følg sejladsen

Venligst vær opmærksom på at tilmelding til årets Sjælland Rundt lukker torsdag d. 20. juni 2019, dvs sidste dag er 20/6. Anmodning om ændringer skal herefter sendes til sr@helsingorsejlklub.dk Att. Kapsejladsbureau.

Please be informed that registration for this year's Round Zealand will be closing Thursday 20th June, 2019, i.e. last day will be 20/6. Requests for changes hereafter shall be forwarded to sr@helsingorsejlklub.dk Att. Racebureau.

Brgds,
Race Committee

Tilmelding

Seneste nyt

Seneste info til sejlerne

Seneste nyt fra Dansk Sejlunion

Seneste nyt fra Båd Magasinet