Leveret af Google OversætOversæt

Racing

Sejlbåde med målebrev/klassebevis For dem der vil sejle Race

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter DH(GPH), SRC eller ORCi(GPH)

Cruising

Sejlbåde uden målebrev For dem der vil opleve turen

Sejler efter Søvejsregelrne

Får tildelt et LYS-tal

Twohanded

Sejlbåde med 2 mand ombord. For dem der vil prøve kræfter

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Singlehanded

Sejlbåde med kun 1 mand ombord. For dem der vil prøve det ekstreme

Kan sejle racing eller cruising efter hhv kapsejladsreglerne eller søvejsreglerne.

Cruising får tildelt LYS-tal.

Flerskrogsbåde

Sejlbåde med mere end 1 skrog.

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter Texel eller SRC(LYS)

Racing - Ungdom

Sejlbåde med unge under 25 år der vil sejle Race

Sejler efter kapsejladsreglerne

Sejler efter DH(GPH)

Resultatlister fra tidligere år

Resultatlister fra tidligere år

Er der nogle af jer der har sejlet sejladsen og stadig ligger inde med Resultatlister fra de år der mangler i nedenstående skema, så send dem til sejlklubben eller scan dem ind og send dem som pdf-filer.

tak på forhånd

Bestyrelsen 
  1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007
  1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008
  1953 1960 1967 1974 1981 1988 1995 2002 2009
1947 1954 1961 1968 1975 1982 1989 1996 2003 2010
1948 1955 1962 1969 1976 1983 1990 1997 2004 2011
1949 1956 1963 1970 1977 1984 1991 1998 2005 2012
1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013
2014 2015 2016 2017  2018  2019        

 

Tilmelding

Seneste nyt

Seneste info til sejlerne

Seneste nyt fra Dansk Sejlunion

Seneste nyt fra Båd Magasinet